ARCHIMEDES – transport public curat si eficient energetic

  CIVITAS – un transport urban mai bun si mai curat – initialele vin de la CIty – VITAlity
– Sustainability (Oras – Vitalitate – Durabilitate). Prin initiativa CIVITAS, Uniunea
Europeana tinde la o schimbare prin sustinerea si evaluarea introducerii unor strategii
pentru un transport urban integrat, modern si durabil care ar trebui să aducă o
schimbare în bine pentru cetătenii Europei.
  CIVITAS PLUS a fost inyiat în decembrie 2006 (în cadrul celui de-al 7-lea Program de
Cercetare), data limită de depunere a aplicatiilor a fost 28 iunie 2007 si are un buget
total de 128 milioane de euro. Evaluarea proiectelor se va finaliza în octombrie 2007.
   Initiativa CIVITAS a identificat opt categorii de măsuri ca fiind blocurile de bază în
construirea unei strategii integrate. Fiecare oras CIVITAS alege un set adecvat de
măsuri din blocurile de bază si le combina pentru a forma solutii integrate pentru un
transport urban curat in orase. Mai mult, aranjează cadrul adecvat de planificare, asigură
implicarea politică si sustinerea, stabileste parteneriatele necesare pentru a se asigura
de finalizarea planurilor.
   Obiectivele acestei initiative sunt promovarea si introducerea unor masuri pentru un
transport urban durabil, curat si economic, cât si introducerea unor pachete complete de
masuri tehnologice si metodice in domeniul energiei si transportului in cadrul celor 8
categorii de masuri.
   Municipiul Iasi, ca leading city, face parte dintr-un consortiu alături de Aalborg
(Danemarca), Brighton (Marea Britanie), San Sebastian (Spania) – leading cities,
Monza (Italia), Usti nad Labem (Cehia) – learning cities si a elaborat împreună cu
acestia un proiect integrat ce a fost trimis spre aprobare Comisiei Europene, Directoratul
Transport si Energie.
  Bugetul total al proiectului pentru site IASI (site IASI reprezintă parteneriat între
  Primăria Iasi, Regia Autonomă de Transport Public, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi”) este de aproximativ 4.700.000 euro, din care aproximativ 55% reprezintă
finantarea nerambursabilă acordată de Comisia Europeană.
Proiectul a demarat pe 15 septembrie 2008.
   Echiparea a 30 de autobuze cu instalatii GPL, sistemul de ticketing automat, sistemele
GPS de control al traficului, cât si panourile de afisaj în timp real, benzile speciale
pentru transportul public sunt măsuri ce vor aduce această zonă la nivelul tărilor al căror
transport public este la cel mai înalt nivel. 
   Pistele pentru biciclisti, sistemul de ticketing special pentru elevi si studenti, campanile
de promovare a transportului public si al unui altfel de comportament, care nu este
dependent de masină au ca scop o schimbare fundamentală a atitudinii celor tineri fată
de modul de a se deplasa si de a economisi energie si timp.
   Echiparea a 10 microbuze cu sisteme speciale pentru persoanele cu dizabilităti,
construirea a 50 de statii pentru acestea, cât si echiparea intersectiilor semaforizate cu
sisteme speciale de avertizare pentru persoanele cu dizabilităti vizuale vor să dea un
acces neîngrădit tuturor iesenilor la transportul public.

Reclame
Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iasi

  Valoarea totala a proiectului – 89.834.385 lei
  Proiectul “Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iasi” este cuprins în portofoliul de proiecte al Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Iasi .

 „Dezvoltarea conectivitatii teritoriale prin asigurarea accesibilitatii, îmbunatatirea mobilitatii spre si dinspre polul de crestere si a fluidizarii traficului în interiorul acestuia”.
Proiectul presupune construirea unui centru intermodal modern in zona campusului studentesc din zona Tudor Vladimirescu, la intersectia bulevardului Tudor Vladimirescu si Splai Bahlui Mal-Drept.
Acesta va fi construit exclusiv pe domeniul public apartinând municipiului Iasi si va deservi atât transportul public local, cât si cel inter-judetean, inter-regional si international.
Specificatii tehnice:
1. Cladire CITI : 4.200 mp
2. Parcare supraterana: 2.500 mp
3. Zone carosabile autobuze: 16.600 mp
4. Peroane: 2.400 mp
5. Scari rulante: 16 bucati
6. Amenajare spatiu liber: 11.000 mp
7. Zona parcare autobuze: 4.900 mp
8. Statie carburanti: 30 mp
9. Statie spalare: 180 mp
10. Statie ITP si instalatii: 180 mp
11. Ateliere: 1.040 mp
12. Anexe, vestiare, magazii: 1.000 mp
13. Zona circulatie autobuze: 1.500 mp
14. Sistemul IT si infrastructura: 13 sisteme
15. Linie dubla tramvai in incinta CITI: 800 ml + 2 macaze duble
Stadiul actual:
Proiectul tehnic este in curs de elaborare.

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Cresterea accesibilitatii spre zona centrala economica si comerciala a Polului de Crestere Iasi

  Intreaga documentarie a fost depusa spre evaluare la ADR N-E pe data de 11.03.2011.
Proiectul a trecut de evaluarea administrativa si in prezent se afla in etapa de evaluare tehnico-economica.
  Valoarea totala a proiectului este de 9.135.924 lei si consta in refacerea retelei stadale (2.524m) , refacerea si modernizarea tramei stradale,inclusiv a trotuarelor , plus modernizarea parcarilor.

 Amplasament:

1. str. Costache NEGRI (între Liceul V. Alecsandri si str. Armeana),
2. str. BARBOI (între str. Armeana si str. Elena DOAMNA),
3. std.BARBOI (din str. Barboi)
4. str. ARMEANA (între str. C. NEGRI si str. CUZA VODA),
5. str. Sf. SAVA (între str. ARMEANA si str. Agatha BÂRSESCU),
6. str. Agatha BÂRSESCU (str. C. NEGRI si str. I.C. BRATIANU),
7. str. DANCU (între str. Sf. SAVA si str. CUZA VODA),
8. str. VOVIDENIE (între str. Vasile STROESCU si str. George ENESCU),
9. str. Vasile STROESCU (între str. CUZA VODA si Bd. INDEPENDENEI),
10. str. Maestrul Ion BACIU – fosta str. BANCII (bretea laterala str. Agatha BÂRSESCU),
11. str. Matei MILLO (între str. DANCU si str. Agata BÂRSESCU),
12. Parcare Teatrul National (str. Agatha BÂRSESCU – Teatrul National Vasile Alecsandri),
13. Parcare str. Agatha BÂRSESCU (intersecie str. DANCU si str. Sf. SAVA),
14. Parcari aferente str. Armeana – intersecie cu str. Barboi,
15. Cale de acces între str. GOLIA si rond Tg. CUCU

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Dezvoltare si reabilitare artera functionala sud – Municipiul Iasi

  Proiectul a trecut de fazele de evaluare si se afla in faza de precontractare.

  Valoarea totala a proiectului este de : 87.680.044 lei si are o durata de implementare de 35 de luni.

 Specificatii tehnice:
  a) Refacerea retelei stradale : str. Nicolina,Soseaua Nicolina
  b)Refacerea si modernizarea tramei stradale:
  -reabilitarea spatiilor pietonale aferente strazilor reabilitate
  -crearea de piste pentru biciclisti
  -imbunatatirea sistemului de marcaj rutier
  c)Reabilitarea unui pasaj suprateran: pasajul Nicolina
  d)Reabilitarea liniei de tramvai: str. Nicolina,Sos. Nicolina
  e)Extinderea de spatii verzi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Căminul de bătrâni din Copou va fi modernizat

  După ce primarul Gheorghe Nichita a semnat săptămâna trecută un nou contract de finanţare cu bani europeni, în valoare de peste 20 milioane de euro, pentru proiectul “Dezvoltare şi Reabilitare Arteră Funcţională Sud – Municipiul Iaşi”, municipalitatea ieşeană continuă ritmul alert pentru depunerea unor noi proiecte în vederea contractării integrale a celor 114 milioane de euro pe care Iaşul îi are la dispoziţie ca pol de creştere regional.

  Astfel, după obţinerea tuturor avizelor necesare, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est de la Piatra-Neamţ a fost depus pentru evaluare proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, cu o valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei, din care cofinanţarea Primăriei Municipiului Iaşi o reprezintă circa 180.000 lei.

  Prin intermediul acestui proiect, municipalitatea ieşeană urmăreşte reabilitarea infrastructurii clădirii aparţinând Căminului de Pensionari Sf Cuvioasă Parascheva din Iaşi, investiţie care se încadrează în obiectivul specific al Axei I, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de Creştere prin faptul că se îmbunătăţeşte calitatea infrastructurii sociale din judeţul Iaşi, conducând astfel la asigurarea unui acces larg al persoanelor aflate în dificultate la serviciile sociale, educationale şi medicale.

  Totodată, serviciile socio-medicale oferite de Caminului de Pensionari Sf Cuvioasă Parascheva Iaşi trebuie adaptate la nevoile în evoluţie ale categoriei vulnerabile a populaţiei reprezentată de pensionari / varstnici .

   Astfel, se urmăreşte întărirea capacităţii administrative a locaţiei Căminul de Pensionari „Sf Cuvioasă Parascheva” ca furnizor de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc social la nivelul orasului Iaşi şi a zonei adiacente prin lucrări de reabilitare, extindere şi modernizare, pe parcursul a 24 luni.

  Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă persoanele cu vârsta peste 65 ani (vârstnice) din zona oraşului Iaşi şi împrejurimi care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială, şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale. De asemenea, din grupul ţintă fac parte şi familiile persoanelor aflate în situaţie de dificultate. În cadrul grupului-ţintă se individualizează persoanele vârstnice, în situaţia în care la nivelul judeţului Iaşi există un numar insuficient de centre rezidenţiale destinate exclusiv acestei categorii de vârstă, raportat la cerere.

   În acest moment, Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva oferă unui număr de 240 pensionari următoarele avantaje: sigurantă şi autonomie, condiţii de îngrijire care să respecte identitatea acestora, oferirea de condiţii de îngrijire care să respecte integritatea şi demnitatea, menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale, participarea grupului tintă la viaţa socială, facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile acestora, supraveghere şi îngrijire medicală necesară, dezvoltarea de activităţi specifice asistenţei sociale, precum şi prevenirea şi combaterea situatiilor cu risc crescut specifice persoanelor de vârsta a treia.

   La finalul perioadei de implementare a proiectului centrul social “Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva” pentru persoane vârstnice va asigura cazare temporară sau permanentă pentru cei fără locuinţă sau care nu sunt capabili să îşi asigure condiţii decente de viaţă, consiliere pentru sănătate care să prevină şi să ofere tratament corespunzător procesului de îmbătrânire, club de zi, pentru desfăşurarea de activităţi sociale în scopul încurajării persoanelor în vârstă să participe la viaţa socială.

   Durata estimată de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi de proiect, este de 34 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de investiţie este de 24 luni.

“Săptămâna trecută am semnat al cincilea contract de finanţare pe Axa 1, proiectul “Dezvoltare şi Reabilitare Arteră Funcţională Sud – Municipiul Iaşi” cu o valoare totală de 87.7 milioane lei şi demonstrăm încă o dată că munca pe care am efectuat-o la Primăria Municipiului Iaşi vreme de câţiva ani dă roade. Am depus şi proiectul pentru extinderea şi modernizarea căminului de bătrâni şi lucrăm în continuare la celelalte proiecte. Suntem în continuare pe primul loc în ţară la atragerea de fonduri europene, având semnate contracte de finanţare pentru un procent de 64% din suma totală alocată oraşului nostru ca pol de creştere economică. Am spus că este de datoria mea să dezvolt oraşul şi mă bucur foarte mult că putem face acest lucru cu ajutorul fondurilor europene″, a declarat primarul Gheorghe Nichita.

“Suntem regiunea cu cele mai multe proiecte semnate, prin municipiul Iaşi. Urmează alte proiecte care vor fi depuse până la sfârşitul anului. Regiunea Nord-Est are pe POR contracte semnate de 85% din fondurile disponibile şi vrem ca, până la sfârşitul anului, să semnăm contractile de finanţare pentru tot”, afirmă Constantin Apostol, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Sursa:Curierul de Iasi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Plaja Nicolina devine staţiune de tratament şi agrement

  Spitalul de Recuperare şi Plaja Nicolina vor fi transformate într-o bază modernă de tratament cu ajutorul fondurilor europene. Conform proiectului, facilităţile de tratament vor fi extinse şi vor putea fi folosite şi iarna, vor fi construite două noi corpuri de clădire, vor fi amenajate spaţii de agrement. De asemenea, va fi modernizată infrastructura rutieră prin lărgirea străzii Pantelimon Halipa şi crearea unui pasaj pe sub calea ferată.

  Primăria Iaşi pregăteşte documentaţia pentru un nou proiect important ce va fi susţinut din fonduri europene nerambursabile. Consiliul Local a aprobat în şedinţa din această săptămână Master- Planul proiectului de modernizare şi extindere a Spitalului de Recuperare şi a Plajei Nicolina. Documentaţia care stabileşte facilităţile şi modalitatea de extindere va sta la baza proiectului european ce urmează să fie depus spre finanţare în vara acestui an. Consilierii locali au aprobat varianta extinderii propusă de municipalitate, dorind în schimb să fie precizat expres că în zona vizată de proiect nu vor fi construite casinouri sau săli de jocuri mecanice.

 Două etape de dezvoltare

  Conform studiului realizat de o firmă din Bucureşti, pentru modernizare au fost identificate trei variante, fiecare cu avantaje şi dezavantaje. Municipalitatea a propus    Consiliului Local aplicarea variantei nr 1 din Master Plan, cea care se pretează cel mai bine pentru accesarea de fonduri europene. Aceasta va fi doar Etapa I a modernizării urmând ca mai apoi, staţiunea de agrement să fie extinsă cu elemente din varianta a doua.

 Concret, în prima variantă se va extinde spitalul cu două corpuri noi, vor fi reparate capital clădirile existente, va fi modernizată Plaja Nicolina pentru a putea fi folosită pe tot parcursul anului, vor fi realizate săli de fitness, SPA şi pentru agrement. De asemenea se prevede modernizarea infrastructurii rutiere din zonă prin lărgirea străzii Pantelimon Halipa la 4 benzi, realizarea unui pasaj pe sub calea ferată care să lege str. P.Halipa de Bd. Nicolae Iorga şi realizarea unei parcări subterane de 6000 mp.

  În total, acest proiect necesită o finanţare de aproximativ 45,7 milioane Euro.

  Pentru Etapa II de dezvoltare a zonei, proiectul se va extinde cu elemente din varianta a II propusă de consultant, care prevede capacităţi pentru turismul medical. Practic, prevede construirea a două hoteluri de câte 20 de etaje care să deţină toate facilităţile de agrement care să susţină activitatea de tratament şi recuperare. Pentru etapa a II-a a modernizării este necesară atragerea investitorilor privaţi care să realizeze spaţiile comerciale şi de agrement vizate în proiect.

Sursa:Curierul de Iasi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Proiect european pentru fluidizarea traficului la Iaşi

   Fondurile europene nerambursabile ar putea fi folosite la Iaşi pentru crearea unui sistem de gestionare a traficului rutier. Practic, 90 de intersecţii din municipiu vor fi monitorizate, timpii de roşu şi verde a semafoarelor fiind reglate în funcţie de trafic. Valoarea totală a proiectului este de 21 milioane euro şi va fi realizat, după semnarea contractului de finanţare în 31 de luni.

   Primăria Municipiului Iaşi a avansat un nou proiect pentru finanţare europeană nerambursabilă. Alături de proiectele ce vizează modernizarea infrastructurii stradale pe câteva axe importante de circulaţie, municipalitatea doreşte să implementeze şi un modern sistem de coordonare şi gestionare a traficului rutier. Practic, toate semafoarele din municipiu vor fi monitorizate prin senzori şi camere de videodetecţie, timpii de roşu şi verde fiind stabiliţi dintr-un centru de control, în funcţie de trafic. Circulaţia rutieră va fi astfel optimizată prin reducerea aşteptărilor la semafor şi păstrarea fluidităţii traficului chiar şi la orele de vârf. Astfel de sisteme sunt aplicate în majoritatea oraşelor mari din Europa, având rezultate bune. Valoarea totală a proiectului este de 21 milioane euro, aproximativ 91 milioane lei. După semnarea contractului de finanţare, sistemul trebuie pus în aplicare în maxim 31 de luni. Montarea semafoarelor şi a echipamentelor electronice de monitorizare va fi finalizată în doi ani.

  Studiul de fezabilitate pentru proiectul de la Iaşi a fost realizat de firma Search Corporation, care a stabilit intersecţiile care vor intra în sistem precum şi echipamentul necesar. Documentaţia tehnică şi bugetul au fost discutate şi aprobate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 7 decembrie. Municipalitatea va depune proiectul pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional fiind unul din obiectivele incluse în Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi (PIDPC).

90 de intersecţii coordonate unitar

  Sistemul de management al traficului se bazează pe coordonarea automată a semafoarelor din 90 de intersecţii din oraş. Sunt incluse în proiect majoritatea intersecţiilor mari ale municipiului de-a lungul bulevardelor principale cum ar fi Şos. Bucium – Bd. Socola, Şos. Nicolina, Bd. Nicolae Iorga, Bd. Păcurari, Bd. Independenţei, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Odată cu implementarea sistemului vor fi suplimentate numărul intersecţiilor semaforizate. În acest moment, instalaţii sunt montate în 52 de intersecţii, ceea ce presupune introducerea semanfoarelor în încă 38 de intersecţii. Alături de lâmpile semafoare vor fi montate camere video de monitorizare a traficului, camere de detecţie şi automate de dirijare a circulaţiei. Toate intersecţiile vor fi conectate prin fibră optică la un centru unitar de comandă. Cu ajutorul calculatorului şi a unui program specializat, timpii de aşteptare vor fi reglaţi în funcţie de fluxul de maşini. „Principalul rezultat este reducerea timpilor de staţionare a vehiculelor, sistemul urmând să creeze coridoare de circulaţie continuă. Camerele de videodetecţie urmăresc numărul de maşini şi prin intermediul centrului de comandă se fac predicţii care sunt transmise la următoarele semafoare unde se va şti ce trafic este aşteptat”, a explicat Daniel Codină, reprezentantul firmei Search Corporation, cea care a realizat documentaţia tehnică a proiectului. Sistemul de management a traficului presupune montarea a 1000 de semafoare pentru vehicule şi pietoni, 70 de semafoare pentru tramvai, 634 de camere de detecţie video, 59 de camere de supraveghere, 4500 de noi indicatoare rutiere şi marcaje stradale pe o suprafaţă de 25 mii metri pătraţi.

  Mai puţină poluare, mai puţine accidente

  Prin implementarea proiectului, traficul rutier va fi îmbunătăţit şi implicit timpul de deplasare în municipiu va fi redus. Acesta este doar rezultatul principal aşteptat prin realizarea acestui sistem. Datele prezentate de specialişti prevăd şi îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane în cadrul planului integrat. Categoriile de beneficiari ai proiectului includ aproximativ 90.000 şoferi ieşeni sau persoane aflate în tranzit pentru care timpul de călătorie va fi redus şi alţi aproximativ 300.000 locuitori ai municipiului Iaşi care beneficiază de reducerea poluării aerului şi a nivelului de zgomot, ca urmare a implementării sistemului de management al traficului. Vor fi create aproximativ 27 locuri de muncă create în faza de operare a proiectului (personalul care operează centrul de comandă şi control al traficului). Pe de altă parte, evaluările presupun beneficii economice importante – economii din reducerea timpului de călătorie de aproximativ 5.000.000 EUR în primul an de operare a investiţiei (2013) şi de aproximativ 155.000.000 EUR pe perioada de operare (2013 – 2031). Nu în ultimul rând este aşteptată reducerea poluării mediului cu emisii de noxe şi a nivelului de zgomot, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, ca urmare a reducerii timpilor de staţionare în intersecţii şi implicit a consumurilor de carburant.

Sursa:Curierul de Iasi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Centrul Expoziţional „Moldova” a fost inaugurat

   Iaşul are începând din 2011 cel mai modern centru expoziţional din ţară, al doilea ca mărime după centrul expoziţional ROMEXPO, din Bucureşti.

  Primarul Gheorghe Nichita şi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Simirad, împreună cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ai Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est au inaugurat  clădirea noului centru expoziţional, realizată în urma derulării cu succes a unui proiect în valoare totală de aproape 9 milioane de euro prin Programul european PHARE 2004-2006 CES – Dezvoltarea infrastructurii regionale.

  Proiectat pe 3 corpuri, Centrul Expoziţional „Moldova” răspunde tuturor necesităţilor celor care vor expune, toate aspectele legate de accesul persoanelor şi al mărfurilor, spaţii de expunere, locuri de parcare, ambianţă interioară sau necesităţi imediate ale vizitatorilor sau expozanţilor fiind luate în considerare..

  Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Simirad, a adresat mulţumiri tuturor celor care au ajutat la realizarea noului centru expoziţional, afirmând că parteneriatul cu Primăria Municipiului Iaşi şi sprijinul municipalităţii se concretizează în finalizarea celui de-al doilea obiectiv major de investiţii cu fonduri europene derulat de către Consiliul Judeţean Iaşi, după cel care a vizat reabilitarea ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia.

  Reprezentanţii MDRL şi ai ADRNE au apreciat ca un exemplu de bună practică colaborarea în cadrul proiectului de la Iaşi între autorităţile locale, regionale şi centrale, această colaborare ducând la bun sfârşit un proiect cu fonduri europene care dezvoltă infrastructura de afaceri şi stimulează creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea Moldovei.

Detalii tehnice:

  Centrul Expoziţional “Moldova are 3 corpuri de clădire care însumează circa 6000 mp de spaţiu pentru târguri şi expoziţii, alţi 2000 mp fiind disponibili pentru platforma expoziţională în aer liber.

  Finanţarea obiectivului de investiţii a fost asigurată din fonduri PHARE – 5 milioane de euro, fonduri guvernamentale – 1,6 milioane de euro şi fonduri locale – contribuţia de 2,1 milione de euro fiind împărţită în mod egal de Primăria Municipiului Iaşi şi de Consiliul Judeţean.

 

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Campanie de promovare a transportului public

   Municipalitatea ieşeană a finalizat campania de educare şi promovare a transportului public prin proiectul european ARCHIMEDES.

  Programul CIVITAS – un transport urban mai bun şi mai curat – CIty – VITAlity – Sustainability (Oraş – Vitalitate – Durabilitate) susţine şi evaluează introducerea unor strategii pentru un transport urban integrat, modern şi durabil.

  Campania de promovare a transportului public a început în luna iunie 2010 când a fost marcată „Ziua Mondială a Mediului şi Ecologiei”, şi a fost derulată timp de opt luni, cu ocazia mai multor evenimente locale, europene şi mondiale. Obiectivele campaniei au fost de a educa utilizatorii mijloacelor de transport cu privire la regulile de urmat atunci când călătoresc, de a îmbunătăţi mobilitatea urbană şi de a utiliza mijloacele „verzi” de călătorie.

  Municipiul Iaşi face parte din consorţiul Civitas Archimedes, alături de Aalborg (Danemarca), Brighton (Marea Britanie), San Sebastian (Spania), Monza (Italia) și Usti nad Labem (Cehia). Bugetul total al proiectului pentru Iași este de aproape 4.676.526,64 Euro, din care peste 2.618.554 Euro finanţare nerambursabilă UE. Proiectul introduce 16 măsuri inovative referitoare la transportul public, în spaţiul cuprins între Campusul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi Campusul Tudor Vladimirescu, iar principalii beneficiari ai proiectului sunt studenţii şi elevii. Civitas Archimedes urmărește schimbarea comportamentului de călătorie și creşterea numărului de elevi şi studenţi care folosesc un transport în comun de calitate.

  „Măsurile ce au fost luate în cadrul proiectului european ARCHIMEDES vor ajuta la o descongestionare a traficului din zone cheie ale Iaşului în orele de vârf, la o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la traseele disponibile şi la modificările apărute. Sper ca ieşenii să înţeleagă că demersul nostru este de a eficientiza transportul public, astfel încât maşina personală să nu mai fie prima alegere în ceea ce priveşte transportul în Iaşi”, a declarat primarul municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita.

  În cadrul campaniei de promovare au fost vizitate opt licee, astfel peste 3 000 de elevi au aflat despre aceasta, iar instituţiile de învăţământ vizitate au fost Şcoala Carmen Sylva, Colegiul Naţional de Arta “Octav Băncilă”, Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu”, Liceul de Informatica “Grigore C. Moisil”, Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu”, Colegiul Economic şi Administrativ Iaşi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul „Costache Negruzzi”.

   De asemenea au fost vizitate patru universităţi: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, iar peste 2 000 de studenţi au aflat de campanie.

  Timp de opt luni au fost împărţite pe Coridorul CIVITAS în total: 200 000 de flyere, 50 000 de hărţi ale transportului verde, 20 000 de bloc notesuri, 10 000 de orare şi 5 000 de pixuri. Publicul larg a fost informat cu ajutorul canalelor media de beneficiile transportului în comun, prin intermediul a 12 machete de presă, 27 de spoturi radio și 9 spoturi TV.

Sursa:Curierul de Iasi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Retehnologizarea CET 1 şi CET 2

  Retehnologizarea CET 1 şi CET 2 reprezintă o prioritate pentru municipalitatea ieşeană. În acest sens, a fost elaborat un proiect privind reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Acest proiect se desfăşoară pe axa prioritară 3 POS Mediu şi se bazează pe un contract de finanţare în valoare de 253.279.177 lei, fără TVA. Perioada contractului de finanţare este cuprinsă între 17.03.2010 şi 31.12.2013. Proiectul este detaliat pe şapte componene, stabilindu-şi drept obiective generale încadrarea în normele europene privind emisia de gaze, creşterea randamentelor tehnice și economice a principalelor echipamente/ reducerea prețului de producţie a Gcal, păstrarea sau creşterea numărului de consumatori.
  Retehnologizarea cazanelor de apă fierbinte şi abur

 Componenta 1 (Retehnologizarea a trei cazane de apă fierbinte, CAF1, CAF3 şi CAF4 din CET1 Iaşi) asigură retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF1 de 100 Gcal/h cu adaptarea pentru o sarcină de 50 Gcal/h ( 58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea CAF cuprinde următoarele intervenţii: instalarea unor arzătoare de gaze naturale şi păcură cu NOx redus, reparaţia capitală a părţii sub presiune, cu adaptarea pentru o sarcină mai redusă, înlocuirea automatizării cazanului, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi). Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte CAF3 şi CAF4 de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale, păcurii şi CLU cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea emisiilor. Retehnologizarea CAF cuprinde următoarele intervenţii: instalarea unor arzătoare de gaze naturale şi păcură/CLU cu NOx redus, reparaţia capitală a părţii sub presiune, înlocuirea automatizării cazanului, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi). Componenta 2 (Retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 Iaşi) constă în retehnologizarea cazanului de abur CAE 2 pe huilă de 420 t/h, 140 bar, 540 o C care aparţine de IMA 4, pentru arderea cu NOx redus. Rethnologizarea cazanului include următoarele intervenţii: realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior (Over Air Ports) pentru reducerea emisiei de Nox, realizarea unui sistem de injecţie uree la fine focar (SNCR) pentru reducerea emisiei de Nox, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor (NOx, SO2, pulberi)

  Instalaţii de desulfurare şi colectare uscată a cenuşii

  Componenta 3 (Montarea unei instalaţii de desulfurare (DESOX) in CET2 Iaşi) înseamnă realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de abur retehnologizat (IMA4) pentru încadrarea emisiilor de bioxid de sulf ( SO2) în limitele prevăzute de autorizaţia integrată de mediu, iar Componenta 4 (Instalaţie de colectare uscată a cenuşii în CET2 Iaşi) presupune realizarea unui sistem de colectare uscată a cenuşii de la electrofiltrele cazanului nr.2, cu o capcitate totală de 6 t/h în vederea colectării sub formă uscată a cenuşii provenite de la cazanul de abur nr. 2 (CAE2), în vederea întrebuinţării în alte sectoare (de exemplu sectorul construcţiilor). Aceasta va permite oprirea procesului actual de depozitare umedă a cenuşii şi zgurii precum şi închiderea depozitului de cenuşă si zgură după termenul de conformare.

  Retehnologizarea pompelor de transport şi a magistralei 2

  Componenta 5 (Retehnologizarea pompelor de transport din CET1 Iaşi şi CET2 Iaşi) presupune modernizarea staţiei de pompe de transport agent termoficare prin instalarea unor pompe şi/sau motoare noi pentru unele pompe şi instalarea unor convertizoare de frecvenţă. Componenta 6 (Retehnologizarea magistralei 2 a reţelei de transport) constă în retehnologizarea a 5,25 km de reţea de transport din cadrul magistralei M2, prin înlocuirea conductei existente cu conducta preizolată, în vederea reducerii pierderilor de căldură, în timp ce Componenta 7 (Asistenţa tehnică, conştientizare publică şi supervizare) prevede că proiectul va sprijini Beneficiarul în domeniile conştientizare publică, asistenţă tehnică pentru managementul implementarii proiectului, precum şi asistenţă în supervizarea contractelor de achiziţii.

Sursa:Curierul de Iasi

Publicat în Uncategorized | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu